Kamis, 28 Juni 2012

KEUTAMAAN PENGHAFAL QUR'AN (HAFIDZ)


KEUTAMAAN PENGHAFAL QUR'AN (HAFIDZ)
Ditulis oleh Ahmad Zainuddin, Lc   
Kamis, 18 Juni 2009 14:57
Allah telah menjanjikan kelebihan kepada mereka yang menghafal al Quran 
 seperti yang digambarkan di bawah.
1.MEREKA ADALAH KELUARGA ALLAH SWT.
Sabda Rasulullah s.a.w:
"Dari Anas ra. Ia berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, "Sesungguhnya
 Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri dari manusia." Kemudian Anas 
berkata lagi, lalu Rasulullah s.a.w bertanya: "Siapakah mereka itu wahai 
Rasulullah. Baginda menjawab: "Iaitu ahli Quran (orang yang membaca atau 
 menghafal Al- Quran dan mengamalkan isinya).Mereka adalah keluarga Allah 
dan orang-orang yang istimewa bagi Allah.

2.DI TEMPATKAN SYURGA YANG PALING TINGGI
Sabda rasulullah s.a.w:
"Dari Abdullah Bin Amr Bin Al Ash ra dari nabi s.a.w, baginda bersabda;
 Diakhirat nanti para ahli Al Quran di perintahkan, "Bacalah dan naiklah 
kesyurga. Dan bacalah Al Quran dengan tartil seperti engkau membacanya 
dengan tartil pada waktu di dunia. Tempat tinggal mu di syurga berdasarkan 
ayat paling akhir yang engkau baca."

3.AHLI AL QURAN ADALAH ORANG YANG ARIF DI SYURGA
Sabda rasulullah s.a.w "Dari  Anas ra. Bahawasanya Rasulullah s.a.w.
 bersabda; "Para pembaca Al Quran itu adalah orang-orang yang arif 
di antara penghuni syurga,"

4.MENGHORMATI ORANG YANG MENGHAFAL AL QURAN BERERTI
 MENGAGUNGKAN ALLAH SWT.
Sabda rasulullah s..a.w  "Dari  Abu Musa Al Asya'ari ra.ia berkata 
bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Diantara perbuatan 
mengagungkan Allah adalah menghormati Orang Islam yang sudah tua,
 menghormati orang yang menghafal Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan 
dalam mengamalkan isinya dan tidak membiarkan Al-Quran tidak 
di amalkan, serta menghormati kepada penguasa yang adil."

5.HATI PENGHAFAL AL-QURAN TIDAK DI SEKSA
Sabda rasulullah s.a.w.
" Dari Abdullah Bin Mas'ud ra. Dari  nabi s.a.w. baginda bersabda:
 " bacalah Al Quran kerana Allah tidak akan menyeksa hati orang 
yang hafal al-quran.
Sesungguhanya Al -Quran ini adalah hidangan Allah, siapa yang 
memasukkunya ia akan aman. Dan barangsiapa yang mencintai 
Al Quran maka hendaklah ia bergembira."

6.MEREKA LEBIH BERHAK MENJADI IMAM DALAM SOLAT
Sabda rasulullah s.a.w. :
"Dari Ibnu Mas'ud ra. Dari Rasulullah s.a.w. beliau bersabda;
 "yang menjadi imam dalam solat suatu kaum hendaknya yang
paling pandai membaca Al Quran."

7.DISAYANGI RASULULLAH S.A.W
Sabda rasulullah s.a.w.:
"Dari  Jabir Bin Abdullah ra. Bahawa nabi s.a.w menyatukan dua orang
 dari  orang-orang yang gugur dalam perang uhud dalam satu liang lahad.
Kemudian nabi s.a.w. bertanya, "dari mereka berdua siapakah paling
 banyak hafal Al Quran?" apabila ada orang yang dapat menunjukkan 
kepada salah satunya, maka nabi s.a.w memasukkan mayat itu terlebih 
dahulu ke liang lahad."

8.DAPAT MEMBERIKAN SYAFAAT KEPADA KELUARGA
Sabda rasulullah s.a.w.:
"Dari  Ali Bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah ia berkata, 
 "Barangsiapamembaca Al Quran dan menghafalnya, maka Allah 
 akan memasukkannya kedalam syurga dan memberikannya hak 
syafaat untuk sepuluh anggota keluarganya di mana mereka
 semuanya telah di tetapkan untuk masuk neraka."

9.PENGHAFAL AL QURAN AKAN MEMAKAI MAHKOTA KEHORMATAN
Sabda rasulullah s.a.w.:
"Dari  Abu Hurairah ra.dari nabi s.a.w. baginda bersabda:
 "orang yang hafal Al Quran nanti pada hari kiamatnanti akan datang dan
 Al Quran akan berkata; "Wahai Tuhan ,pakaikanlah dia dengan pakaian 
yang baik lagi baru." Maka orang tersebut di berikan mahkota kehormatan.
 Al Quran berkata lagi:
"Wahai Tuhan tambahlah pakaiannya." Maka orang itu di beri pakaian 
 kehormatannya. Al Quran lalu berkata lagi, "Wahai Tuhan, redailah dia.
" Maka kepadanya di katakan; "Bacalah dan naiklah." Dan untuk setiap ayat,
 ia di beri tambahan satu kebajikan."

10.HAFAL AL QURAN MERUPAKAN BEKAL YANG PALING BAIK.
Sabda rasulullah s.a.w.:
"Dari  jabir bin nufair, katanya rasulullah s.a.w. bersabda;
"Sesungguhnya kamu tidak akan kembali menghadap Allah 
dengan membawa sesuatu yang paling baik daripada sesuatu 
yang berasal dari-Nya yaitu Al Quran.

11.ORANG TUA MEMPEROLEHI PAHALA KHUSUS JIKA ANAKNYA 
PENGHAFAL AL QURAN.
Sabda rasulullah s.a.w.:
"Dari  Buraidah Al Aslami ra, ia berkata bahawasanya ia mendengar
 Rasulullah s..a.w bersabda: "Pada hari kiamat nanti, Al Quran akan menemui
 penghafalnya ketika penghafal itu keluar dari kuburnya. Al Quran akan berwujud 
seseorang dan ia bertanya kepada penghafalnya: "Apakah anda mengenalku?".
Penghafal tadi menjawab; "saya tidak mengenal kamu." Al Quran berkata;
 "saya adalah kawanmu, Al Quran yang membuatmu kehausan di tengah hari
 yang panas dan membuatmu tidak tidur pada malam hari. Sesungguhnya setiap
 pedagang akan mendapat keuntungan di belakang dagangannya dan
 kamu pada hari ini di belakang semua dagangan. Maka penghafal Al Quran tadi 
di beri kekuasaan di tangan kanannya dan diberi kekekalan ditangan kirinya, 
serta di atas kepalanya dipasang mahkota perkasa. Sedang kedua orang tuanya
 diberi dua pakaian baru lagi bagus yang harganya tidak dapat di bayar 
oleh penghuni dunia keseluruhannya. Kedua orang tua itu lalu bertanya:
 "kenapa kami di beri dengan pakaian begini?". Kemudian di jawab,
 "kerana anakmu hafal Al Quran."
Kemudian kepada penghafal Al Quran tadi di perintahkan,
 "bacalah dan naiklah ketingkat-tingkat syurga dan kamar-kamarnya.
" Maka ia pun terus naik selagi ia tetap membaca, baik bacaan itu 
cepat atau perlahan (tartil)

12.AKAN MENEMPATI TINGKATAN TERTINGGI DI DALAM SYURGA.
Sabda rasulullah s.a.w.:
"Dari  Sisyah ra ia berkata, bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda;
 jumlah tingkatan-tingkatan syurga sama dengan jumlah ayat-ayat Al Quran.
 Maka tingkatan syurga yang di masuki oleh penghafal Al Quran adalah 
tingkatan yang paling atas, dimana tidak ada tingkatan lagi sesudah itu.

Semoga dengan memahami hal ini, kita semua bisa lebih terpacu untuk 
bisa menghafal Al Qur’an setiap harinya, semampu kita.Tidak ada komentar:

Posting Komentar